CTR / TMA

Henge/paragliding innenfor Værnes CTR/TMA

 

 1. Tillatelse til å drive hengegliding og paragliding fra Forbordfjell gjelder aktivitet
  i regi av Stjørdal Hang- og Paragliderklubb
 2. Tillatelse til å fly med hengeglidere og paraglidere kan tilbakekalles med øyeblikkelig
  virkning dersom aktiviteten medfører unødig store ulemper for annen lufttrafikk.
 3. Tillatelse til flyging er videre betinget av at:
 • a) Flygingen til enhver tid utøves i henhold til “Forskrifter om bruk av hengeglidere”
  (ref. BSL D 4-7), og andre bestemmelser som måtte være gitt av Luftfartsverket og/eller
  andre myndigheter.
 • b) Nødvendig tillatelse er innhentet fra grunneier og berørte politimyndighet.
 • c) Radio og telefonsamband opprettes før flyging og opprettholdes mellom ansvarlig
  leder for flyging i området og kontrolltårnet så lenge flygingen pågår. Dette er et absolutt
  krav for at kontrolltårnet uten forsinkelser kan stoppe all aktivitet i området.4. Melding
  om oppstart og avslutning av flyging gis på radio eller telefon.
  5. Telefonnummer oppgis.
  6. Primær radiofrekvens er 133.750 Mhz (sekundært: 119,4 Mhz)
 • Melding om oppstart:
  Område I:    senest 30 min før oppstart
  Område II:   senest 60 min før oppstart
 • Område I:
  Lokalt område rundt Forbordfjell er begrenset av koordinatene:
  6330N 1055E – 6330N 1052E – 6332N 1050E – 6334N 1057E – 6333N 1100E – (6330N 1055E).
  Flyging i området begrenses i vest og nord av E6.
  Maks høyde: 3000 ft. AMSL
  Varslingstid: Min. 30 minutter før oppstart
  Flyging i større høyder og/eller utenfor områdets ytre grenser tillates kun unntaksvis etter
  tillatelse fra vakthavende flygeleder.Kart område I
 • Område II:
  Området rundt Forbordfjell (Område I) med tillegg av en korridor mot Skogn, begrenset av
  koordinatene: 6330N 1052E – 6332N 1050E – 6334N 1057E – 6345N 1125E –
  6345N 1142E – 6340N 1133E – 6335N 1107E – 6333N 1100E – 6330N 1055E – (6330N 1052E)
  Maks høyde: 5000 ft. AMSL
  Varslingstid: Min. 60 minutter før oppstartKart område II
 • Flyging i andre områder tillates ikke unntatt etter særskilt søknad og godkjennelse.
 • Område III (gjelder fra 4. juni 2011):
  Området rundt Kirkebyfjellet, samt korridor mot Verdal, begrenset av koordinatene:
  6327N 1135E – 6327N 1143E – 6332.50N 1147E – 6350N 1200E – 6350N 1128E – 6332.50N 1133.35E – (6327N 1135E)
 • Nord for nordlig bredde 6332.50 gjelder høydebegrensning 6000 fot.
 • Sør for nordlig bredde 6332.50 gjelder høydebegrensning 4000 fot.
 • Merknad: Radio og/eller telefonsamband opprettes før flyging, og opprettholdes mellom ansvarlig leder
  for flyging i området og kontrolltårnet så lenge flygingen pågår Forespørsel om åpning av området gjøres
  minimum 30 minutter før flyging, og melding om avsluttet flyging gis så snart flyging er avsluttet.
  Alle piloter som benytter denne høydebegrensningen samt området må bruke radio.
 • Flyging i andre områder tillates ikke unntatt etter særskilt søknad og godkjennelse.
 • Kontaktpersoner:

 

 

Koordinater område 1 (*.gdb-fil) >>

Koordinater område 2 (*.gdb-fil) >>

Koordinater område 3 (*.gdb-fil) >>

* Disse filene lastes ned, åpnes i Mapsource, evt GpsDump, og overføres til din gps.

 

Nytt område 2 – Forbordsfjellet >>

Avtale omluftromsboks i Meråker, gjeldende fra juni 2011 >>

Kart område 3 – Meråker >>

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *